Asphalt 9: Legends 1.2.4a

Asphalt 9: Legends 1.2.4a

Size : 1.4G Mb

Version: 1.2.4a

Req: 5.0 and up

Latest update: 27.07.2018


Note: File Data tải về chuyển vào thư mục /Android/obb/com.gameloft.android.anmp.glofta9hm.

Mô tả Asphalt 9: Legends


Data: Tải về giải nén copy vào bộ nhớ trong của máy theo đường dẫn Android/data hoặc cài apk vào game bật 3G/wifi để tải thêm data. Chú ý: Đây vẫn là Asphalt 8, chơi tạm nhé, đợi Asphalt 9 sắp ra cho Android rồi :v Take... xem thêm
Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends Asphalt 9: Legends

Phiên bản Asphalt 9: Legends khác